ANTOL 75® 200 LITER

598,93

Bij uitstek geschikt voor het de-conserveren van auto’s en het ontvetten van machines, motoren, onderdelen en elektronische componenten. Verwijdert eenvoudig conserveringsmiddelen (paraffine), vet, smeermiddelen en verkeersvuil. Neemt tot circa 5 maal zijn volume aan vervuiling (olie en vet) op. Vlampunt circa 75°C. Laat geen residu achter op het behandelde oppervlak.